Τοποθεσία

Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Athens

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024 - Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024

Συνέδρια