• Νοσοκομεία

ΠEPIΦEPEIAKO ΓENIKO NOΣOKOMEIO "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Διεύθυνση:Yψηλάντου 45-47, Τ.Κ. 115 21, Aθήνα
Τηλ.:213-2041000, 213-2041783
Διευθύντης Τμήματος:Χαρκιολάκης Γεώργιος
Επιμελητής Α:Κοτρώτσιου Μαρία
Επιμελητής Β:Κυριακόπουλος Αντώνιος, Ζώτου Αικατερίνη
Επικουρικός Ιατρός:Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Eιδικευόμενοι:Πετρούλια Μαρία,Μανωλάκης Ιώαννης,Χριστόπουλος Γιώργος,Φωτάκος Δημήτρης,Βακής Γιώργος