• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ Σταυρούλα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Ελλάδα
  • Πόλη: ΑΘΗΝΑ
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Νοσοκομείο/Κλινική: Νοσοκομείο Παίδων "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"
  • Θέση: Διευθύντρια, Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής
  • Τηλ. Νοσοκ./Κλιν.: 210 7771811-16
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού