• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ Λεωνίδας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χώρα: Ελλάδα
 • Πόλη: ΑΘΗΝΑ
 • Ιατρείο

 • Πόλη Ιατρείου: ΑΘΗΝΑ
 • Διεύθυνση Ιατρείου: Βασ. Σοφίας 122
 • ΤΚ Ιατρείου: 115 26
 • Τηλέφωνο Ιατρείου: 210 77 56 551, 210 77 82 024
 • Fax Ιατρείου: 210 77 98 528
 • Νοσοκομείο/Κλινική

 • Επικοινωνία

 • Στοιχεία Βιογραφικού