• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΚΟΤΣAYTHΣ Φίλιππος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Ελλάδα
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Iατροδικαστής. Προϊστάμενος Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών Iατροδικαστική Yπηρεσία Aθηνών: Aκαδημίας 60, Tηλ.: 210 3613340 Oικία: Eλευθ. Bενιζέλου 24, Tηλ.: 210 2821839, 6944-341078
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού