• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

MANTINAOΣ Κωνσταντίνος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Ελλάδα
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Οικία: Καρυωτάκη 1, Τ.Κ. 546 45 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 814875 Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήματος Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού