• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

Mr. SAAD Magdy, FRCS

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Αγγλία
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Consultant Plastic Surgeon Old Titness, Buckhust Lane, Sunninghill Ascot, Burks, ENGLAND, UK Tel.: (0044) 344 23949
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού