• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

SOUTAR David, FRCS

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Αγγλία
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Consultant Plastic Surgeon Bearsden, Glascow, SCOTLAND, UK Tel.: (0044) 141 211 5776, Fax: (0044) 141 211 5652
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού