• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΡΩΣΣΗΣ Κωνσταντίνος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Ελλάδα
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Οικία: Κουγκίου 31, Τ.Κ. 45 221, Ιωάννινα Τηλ.: 26510 37926, 26510 27596 Κιν.: 6947 452492
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού