• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΣΓΟΥΡΑΣ Νικόλαος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Ελλάδα
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Οικία: Ζησιμοπούλου 6-8, Τ.Κ. 115 24 , Αθήνα Τηλ. 210 6929066, 210 8971126
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού