• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΚΑΛOΣTYΠH Φανή

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Ελλάδα
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Νοσοκομείο/Κλινική: \"ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ\" Νοσοκομείο Αθηνών
  • Θέση: Σύμβουλος Πλαστικός Χειρουργός
  • Τηλ. Νοσοκ./Κλιν.: 210 7238511
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού