• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΚΟΛIOΠOYΛOΣ Παναγιώτης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Ελλάδα
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Νοσοκομείο/Κλινική: Ιδιωτική Κλινική: \"ΥΓΕΙΑ\"
  • Τηλ. Νοσοκ./Κλιν.: 210 6827940
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού