• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

MARCHAC Daniel, PhD

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Γαλλία
  • Ιατρείο

  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επιπλέον: Dr. Ancien Chef de Clinique a la Faculte Chirurgien Consultant de l' Hospital Necker Professeur Associe au College de Medecine des Hospitaux de Paris 130, Rue de la Pompe, 5116, Paris, FRANCE
  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού