• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Μιχάλης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Ελλάδα
  • Ιατρείο

  • Πόλη Ιατρείου: ΑΘΗΝΑ
  • Διεύθυνση Ιατρείου: Βρασίδα 1
  • ΤΚ Ιατρείου: 115 28
  • Τηλέφωνο Ιατρείου: 210 72 31 257, 210 65 49 389
  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού