• Μέλη της ΕΕΠΕΑΧ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ-ΤΕΡΖΗ Ιουλία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Χώρα: Ελλάδα
  • Ιατρείο

  • Πόλη Ιατρείου: ΑΘΗΝΑ
  • Διεύθυνση Ιατρείου: Μιχαλακοπούλου 92
  • Τηλέφωνο Ιατρείου: 210 74 70 365
  • Νοσοκομείο/Κλινική

  • Επικοινωνία

  • Στοιχεία Βιογραφικού