Η Πλαστική, Επανορθωτική & Αισθητική Χειρουργική είναι μία ιατρική χειρουργική ειδικότητα που ασχολείται τόσο με την αποκατάσταση βλαβών και ελλειμμάτων του δέρματος και των μαλακών μορίων, καθώς και με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης των ασθενών.

Οι τεχνικές της Πλαστικής Χειρουργικής βρίσκουν εφαρμογή σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα και αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Ουσιαστικά, πρόκειται για τη χειρουργική ειδικότητα με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο, όπως είναι οι συγγενείς ή επίκτητες δυσμορφίες, η ογκολογία, τα τραύματα του δέρματος και των μαλακών μορίων, το έγκαυμα και τις επιπλοκές του, τις παθήσεις του μαστού και της άκρας χειρός.

Η Επανορθωτική και η Αισθητική Χειρουργική αποτελούν αλληλένδετους πυλώνες της Πλαστικής Χειρουργικής και συνυπάρχουν σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις που καλείται να πραγματοποιήσει ο Πλαστικός Χειρουργός.

Η Επανορθωτική Χειρουργική στοχεύει στην αποκατάσταση όλων των παραπάνω παθήσεων με στόχο το καλύτερο δυνατό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Η Αισθητική Χειρουργική αποσκοπεί στη βελτίωση της εμφάνισης του ατόμου με την εφαρμογή επανορθωτικών τεχνικών προς αποκατάσταση δυσμορφιών που υπάρχουν από τη γέννηση, ή που εμφανίζονται με τη φυσιολογική γήρανση του σώματος.

Η Πλαστική Επανορθωτική & Αισθητική Χειρουργική προϋποθέτει την άριστη εκπαίδευση και γνώση όλων αυτών των χειρουργικών τεχνικών, που μόνο οι πιστοποιημένοι Πλαστικοί Χειρουργοί δύνανται να εκτελούν με ασφάλεια και να προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ) είναι ο θεσμικός επιστημονικός φορέας της Πλαστικής Χειρουργικής στη χώρα μας, έχοντας ως μέλη πιστοποιημένους από το Κράτος Έλληνες Πλαστικούς Χειρουργούς.

Η επιλογή ενός πιστοποιημένου Πλαστικού Χειρουργού, μέλους της ΕΕΠΕΑΧ, είναι η ασφαλής επιλογή.

Πρόκειται για έναν χειρουργό που έχει ολοκληρώσει 6ετή προπτυχιακή εκπαίδευση σε αναγνωρισμένες ιατρικές σχολές, 6ετή ειδίκευση που περιλαμβάνει δύο έτη εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική και τουλάχιστον τέσσερα έτη στην Πλαστική Χειρουργική. Τα μέλη μας είναι κάτοχοι του τίτλου ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής μετά από επιτυχείς προφορικές και γραπτές εξετάσεις στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Παράλληλα, συμμετέχουν σε επιστημονικά προγράμματα συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης προκειμένου να διαθέτουν επικαιροποιημένη γνώση των εξελίξεων της Πλαστικής Χειρουργικής.

Η ΕΕΠΕΑΧ στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητάς της, ξεκινά μια προσπάθεια ώστε να ενημερώνεστε επίσημα για να κατευθύνεστε σε ασφαλείς επιλογές που εγγυώνται την επιστημονική και υπεύθυνη αντιμετώπιση του ιατρικού σας ζητήματος.

Σας προσκαλούμε να «Γνωρίσετε την Πλαστική Χειρουργική».

Φιλικά,

ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος ΕΕΠΕΑΧ