Απαντητική Επιστολή Γενικής Γραμματέως Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής (IPRAS), Prof. Marita Eisenmann-Klein προς το γερμανικό περιοδικό FOCUS

Τελευταία μέσα από τα ΜΜΕ δημιουργείται μια σύγχυση για το ποιος διενεργεί επεμβάσεις αισθητικής ή κοσμητικής χειρουργικής.

Η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ) σε μια προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού αποφάσισε ορισμένες ενέργειες μέσα από το site της εταιρείας.