ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 9ο Εκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 18.00, στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 32, Ζωγράφου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε μια προσπάθεια για συνεχή και άμεση ενημέρωσή σας,
Παρακαλούμε όπως βρείτε πληροφορίες που αφορούν στη ρύθμιση για αυτόματο κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των ελεύθερων επαγγελματιών ορίζοντας ελάχιστα ποσά φόρου για κάθε χρόνο, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 8ο Εκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 19.00, στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 32, Ζωγράφου),

ΜΗRΑ "Questions and answers for MDA/2010/025 issued 31 March 2010 on Silicone gel filled breast implants manufactured by Poly Implant Prothese (PIP)"

Δείτε το συνημμένο αρχείο PDF

3rd September 2010

Update from the MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons (BAPRAS), and Association of Breast Surgery (ABS)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί

Instructional Course

Τόπος: Linkou Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

Ημερομηνία: 25 - 26 Οκτωβρίου 2011