ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 8ο Εκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 19.00, στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 32, Ζωγράφου),

ΜΗRΑ "Questions and answers for MDA/2010/025 issued 31 March 2010 on Silicone gel filled breast implants manufactured by Poly Implant Prothese (PIP)"

Δείτε το συνημμένο αρχείο PDF

3rd September 2010

Update from the MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), British Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons (BAPRAS), and Association of Breast Surgery (ABS)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί

Instructional Course

Τόπος: Linkou Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

Ημερομηνία: 25 - 26 Οκτωβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. σας προσκαλούν την Τετάρτη 4 Αυγούστου και ώρα 20:00, στα γραφεία της Εταιρείας σε ανοοχτή συζήτηση και ενημέρωση των Μελών για τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί από το Δ.Σ., αναφορικά με το επίκαιρο θέμα της επιβολής Φ.Π.Α. στις αισθητικές επεμβάσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 7ο Εκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 19.00, στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 32, Ζωγράφου), υπό τον συντονισμό του κ. Π. Παναγιώτου, με θέμα:

"Εγκαυματικό Χέρι"