ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Ομαδικό Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης με τους Lloyd’s παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

εκ μέρους του Προέδρου κ. Γεώργιου Κόκκαλη και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, σας προσκαλούμε στη συνάντηση Παρέδρων Μελών και Ειδικευομένων Ιατρών Πλαστικής Χειρουργικής που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Απριλίου 2013 και ώρα 19:00, στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 32, Ζωγράφου) αναφορικά με

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 32ο Εκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 και ώρα 18.00, στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 32, Ζωγράφου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Δελτίο τύπου Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στα Μ.Μ.Ε. τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας από την ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) σχετικά με τον αριθμό των αισθητικών πλαστικών επεμβάσεων (χειρουργικών και μη χειρουργικών) κατά το 2011. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, η Ελλάδα εμφανίστηκε να κατέχει τη 2η θέση παγκοσμίως ανά 1000 κατοίκους στις αισθητικές χειρουργικές και μη χειρουργικές επεμβάσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 31ο Εκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18.00, στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 32, Ζωγράφου)

Μετά τη λήξη του μαθήματος θα γίνει η κοπή πίτας της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.

Η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) προκηρύσσει 2 υποτροφίες ύψους 9.000€ έκαστη για 1 εξάμηνο για Πάρεδρα ή Τακτικά Μέλη της, προκειμένου να ενισχύσουν την εκπαιδευτική και εργασιακή τους εμπειρία σε Νοσοκομείο του Εξωτερικού.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν εκπαίδευση/εργασιακή εμπειρία σε Νοσοκομείο/Κέντρο του εξωτερικού που ειδικεύεται σε έναν από τους παρακάτω τομείς της ειδικότητας: Εγκαύματα, Πλαστική Χειρουργική Παίδων, Μικροχειρουργική, Άκρα Χείρα, Χειρουργική Κεφαλής & τραχήλου, Γναθοπροσωπική Χειρουργική.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ λογότυπο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 30ο Εκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί